פסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח

ראשת התכנית: פרופ' אביבה ברקוביץ-אוחנה  avivabo@edu.haifa.ac.il 

רוח התכנית

פסיכותרפיה בגישה אינטגרטיבית – גוף-נפש-רוח הינה מקצוע טיפולי בתחום הבריאות. מקצוע טיפולי זה עוסק באינטגרציה בטיפול בשלושת המימדים גוף-נפש-רוח של האדם.  התהליך הטיפולי מתייחס לשלושת מימדים אלו באמצעות ידע וטכניקות מגוונות של טיפול מתחומי הפסיכותרפיה הדינמית, הפסיכותרפיה ההומניסטית, הפסיכותרפיה הגופנית-הסומאטית, הפסיכותרפיה שמשלבת רוחניות והפסיכולוגיה הטראנספרסונלית, ועושה בהם שימוש משולב ומעמיק המהווה שפה טיפולית חדשה. מקצוע זה רואה באינטגרציה של תחומים אלו ערוץ מרכזי דרכו מתקיים הטיפול הנפשי תוך הצבת רווחת המטופל כערך עליון ובאופן התואם ביותר לצרכי המטופל ונטיית ליבו. מטרת העל של הטיפול האינטגרטיבי גוף נפש רוח היא לסייע לרווחתו הנפשית של המטופל, תוך שאיפה לאיכות חיים מיטבית ושאיפה לאינטגרציה בין כל חלקי האדם השלם, כמצע להתפתחות אישית, הגשמה עצמית ואף רוחנית.

הסטודנטים בתכנית בתנוחת ״נר״ ביער

עקרונות היסוד בבסיס הפסיכותרפיה האינטגרטיבית נשענים על הקוים המנחים הבאים:

5. ברבדים אלו ישנה חשיבות למגוון היבטים תוך תשומת לב למופעים מילוליים ולא מילוליים, כולל מופעים מסוגים שונים: הרגש, המחשבה, החוויה הסומאטית (נפשית-גופנית), והחיבור למשמעות, לרוח, לטבע, לסביבה, ולמימדים פלאיים, מיסתוריים ועל אישיים.

6. בתהליך הטיפולי קיים מקום מרכזי לתבונת המטופל.ת וליכולותיו להבראה, לגדילה ולהתפתחות. מידע רב לגבי דרכי ואופן ההבראה וההתפתחות נמצא אצל המטופל.ת, וכן הבראה יכולה להיוולד ולהיווצר באופן טבעי ו"אורגני" תוך כדי התהליך הטיפולי.

7. השונות בתהליך הטיפולי מבורכת. אין דרך אחת או כלי טיפולי שהוא הכרחי בעבודת הפסיכותרפיסט.ית האינטגרטיב.ית. יתרה מזאת, במסגרת הטיפול האינטגרטיבי ישנן דרכים מגוונות להגדרת ה"בריאות הנפשית" ולהגדרת מטרות הטיפול כביטוי של עולמם של המטפל.ת והמטופל.ת והיחסים הטיפוליים. 8. טיפול המתמחה בפסיכותרפיה אינטגרטיבית  מתאים לעבודה טיפולית עם מגוון אוכלוסיות וגילאים – מילדים ועד לקשישים, אך בא לידי ביטוי במלואו בעבודה עם מבוגרים ונוער.. מטפל.ת בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח הינו.ה אדם אשר עבר הכשרה מלאה בתוכנית תלת שנתית שמשלבת גוף, נפש ורוח בטיפול הנפשי ואשר עומד בקריטריונים של האיגוד הישראלי הרב--תחומי לפסיכותרפיה.