פסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח

פרקטיקום והכרה בשעות טיפול

7. הכרה מטעם האיגוד הישראלי הרב תחומי לפסיכותרפיה 


האיגוד מכיר בכך שאם לא הספיקו פרקטיקנטים.יות להשלים 100 שעות טיפול מעבר ל-200 במהלך התוכנית התלת-שנתית, הן יושלמו במסגרת עבודתו של הסטודנט.ית לאחר ההתמחות ורק אז יושלם רישום הפרקטיקנט לאיגוד כחבר.ה. מלא.ה.


הקוד האתי של התוכנית

אנו מאחלים ומאחלות בהצלחה בדרך!
סגל התוכנית.
עודכן בתאריך 9.1.2022