לוגו הפקולטה לחינוך
לוגו אוניברסיטת חיפה

פסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח

ראש התכנית: פרופ' אביהו שושנה avihush@gmail.com

רוח התכנית

פסיכותרפיה בגישה אינטגרטיבית – גוף-נפש-רוח הינה מקצוע טיפולי בתחום הבריאות. מקצוע טיפולי זה עוסק באינטגרציה בטיפול בשלושת המימדים גוף-נפש-רוח של האדם. התהליך הטיפולי מתייחס לשלושת מימדים אלו באמצעות ידע וטכניקות מגוונות של טיפול מתחומי הפסיכותרפיה הדינמית, הפסיכותרפיה ההומניסטית, הפסיכותרפיה הגופנית-הסומאטית, הפסיכותרפיה שמשלבת רוחניות והפסיכולוגיה הטראנספרסונלית, ועושה בהם שימוש משולב ומעמיק המהווה שפה טיפולית חדשה. מקצוע זה רואה באינטגרציה של תחומים אלו ערוץ מרכזי דרכו מתקיים הטיפול הנפשי תוך הצבת רווחת המטופל כערך עליון ובאופן התואם ביותר לצרכי המטופל ונטיית ליבו. מטרת העל של הטיפול האינטגרטיבי גוף נפש רוח היא לסייע לרווחתו הנפשית של המטופל, תוך שאיפה לאיכות חיים מיטבית ושאיפה לאינטגרציה בין כל חלקי האדם השלם, כמצע להתפתחות אישית, הגשמה עצמית ואף רוחנית.

הסטודנטים בתכנית בתנוחת ״נר״ ביער

עקרונות היסוד בבסיס הפסיכותרפיה האינטגרטיבית נשענים על הקוים המנחים הבאים: